Mumbles Green Heroes! Gower Seals

Join us for the Mumbles Green Heroes Event with Gower Seals!

Learn about Atlantic Grey Seals from Gower Seal Group, discover how we can protect them on our coasts, and network with incredible environmental groups.

Please note: Some images may be distressing to some to convey the daily challenges these incredible marine mammals face.

Free admission, however, Gower Seal Group will be accepting donations to support their educational programme.

Book your here place

Mumbles Green Heroes - Gower Seal Group Tickets, Wed, Jul 24, 2024 at 5:30 PM | Eventbrite

Ymunwch â ni ar gyfer digwyddiad Arwyr Gwyrdd y Mwmbwls gyda Morloi Gŵyr!

Dysgwch am forloi llwyd yr Iwerydd gan Grŵp Morloi Gŵyr, darganfyddwch sut y gallwn eu hamddiffyn ar ein harfordiroedd, a mwynhewch y cyfle i rwydweithio â grwpiau amgylcheddol anhygoel.

Nodwch os gwelwch yn dda: Gall rhai delweddau greu ymdeimlad ofidus i rai wrth gyfleu’r heriau dyddiol y mae’r mamaliaid morol anhygoel hyn yn eu hwynebu.

Mynediad am ddim, ond bydd Grŵp Morloi Gŵyr yn derbyn rhoddion i gefnogi eu rhaglen addysgol.

 

 

  

Date
Wednesday 24th July 2024
Venue
Underhill Hub
Time
5.30pm - 7.30pm